יום ו', יח’ בניסן תשע”ד
חמשת הצרכים של האדם שהמדינה חייבת לספק לו.כך קבע ז'בוטינסקי
11:26 (29/09/08) יפה נקר